Deje Veterinärpraktik

 

 

 

BETEENDE

 

Hanna Klinkenberg har som enda svensk en treårig efterutbildning på beteendeproblem

hos sällskapsdjur

 

Hanna klinkenberg

 

Beteende konsultation

Konsultationen varar i ca 2 timmar. Det är fint om så många familjemedlemmar som möjligt kan delta på konsultationen för att få en fullständig bild. Under konsultationen går vi igenom djurets bakgrund, tidligare sjukdomar, uppväxt och dagliga liv. Målet är att få en fullständig bild av problemet med hjälp av djurets kroppsspråk, observationer under konsultationen, frågeformulär, videofilmer och ägarnas beskrivningar. Så mycket information som möjligt samlas om problemet t.ex. när började det, vad utlöser det, vad gör ägarna när djuret visar problemet och hur har problemet utvecklas. Med hjälp av den insamlade informationen försöker vi att identifiera bakomliggande orsaker till problemet och förstå hur problemet har uppstått och varför djuret fortsätter med det. Vid aggression mot människor görs även en riskbedömning för att avgöra hur stor risk det är att behålla hunden i den aktuella familjesituationen.

Baserat på informationen ovanför så kommer vi fram till behandlingar som är anpassat till det individuella djurets’ problem och den aktuella familjesituationen. Efter konsultationen får ägaren en skriftlig rapport som summerar problemet, orsakarna till problemet och behandlingen. Ägaren får även en allmän informationsskrift om problemet, träningsprogram, recept på eventuella mediciner och uppföljning per telefon i behandlingsperioden.

Behandling av beteendeproblem tar tid och kräver mycket arbete. Tanken med en beteendekonsultation är att ge ägaren en förståelse av problemet och verktyg för hur man kan jobba med problemet - men det är i slutändan ägaren som måste göra jobbet.

 

Veterinärundersökning

Djuret bör ha genomgått en noggrann klinisk undersökning för att utesluta sjukdomar innan konsultation. Ett blodprov bör ingå i undersökningen och urinprov om problemet är relaterat till urinvägarna. Detta kan vi göra på kliniken men meddela då detta vid bokningen.

 

Prognos

Prognosen vid beteendeproblem är bättre jo tidligare man söker hjälp - så sök hjälp tidligt. En katt som precis började kissa är mycket lättare att hjälpa än en som har kissat inne i 3 år. Många beteendeproblem kan inte botas. Men man kan lära sig tekniker slik at man lättare kan leva med problemet och träna för att reducera förekomsten.

 

 

 

 Elvis

 

Remittera beteendepatienter

Tid kan bokas på telefon/mail av ägaren eller djurkliniken. Djuret bör ha genomgått en noggrann klinisk undersökning för att utesluta sjukdomar innan remissen se ovan 

 

De vanligaste beteendeproblemen hos hund

 • Aggression mot okända människor
 • Aggression mot familjemedlemmar
 • Aggression mot okända hundar
 • Aggression mot hundar i samma familj
 • Rädsla för att vara ensam hemma
 • Aggression runt foder, ben eller leker
 • Rädsla för fyrverkeri, åska eller höga ljud
 • Stereotypt beteende t.ex. går i cirklar eller jagar svansen
 • Rädsla för bilåkning

 

De vanligaste beteendeproblemen hos katt

 • Kissar utanför kattlåda
 • Markerar eller sprayar inne
 • Aggression mot okända katter
 • Aggression mot katter i samma familj
 • Aggression mot familjemedlemmar
 • Aggression/rädsla främmande människor

 

GK-web © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

www.dejeveterinarpraktik.se